goldcentrum.pl

goldcentrum.pl – biżuteria, finanse, uroda

Lifestyle

Ile cyfr ma numer konta bankowego i czego można się z nich dowiedzieć?

Spoglądając na ciąg liczb, składających się na numer konta osobistego, można zacząć zastanawiać się ile cyfr ma numer konta bankowego, dlaczego tak jest i co cyfry te oznaczają? Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione. W odpowiedzi na powyższe zagadnienia nasza redakcja przygotowała krótki artykuł rozwiewający wątpliwości dotyczące numeru konta bankowego. Zapraszamy do czytania.

Ile cyfr ma numer konta bankowego?

Nietrudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, policzywszy cyfry składające się na numer konta można łatwo stwierdzić, że jest ich 26. Jest to ilość cyfr odpowiadająca numerom wszystkich rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w Polsce. Numer ten jest nadawany w sposób z góry określony przez polski standard służący do identyfikowania rachunków płatniczych. Schemat obowiązujący numery polskich kont bankowych prezentuje się następująco: CC AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB W związku z tym, że numer konta jest tworzony na podstawie schematu w jego treści ukryte jest kilka ważnych informacji. Przedstawiamy je poniżej. Informacje, które kryje numer konta bankowego: – CC A – cyfrowy wyróżnik banku, na który składają się pierwsze trzy cyfry numeru konta zaczynające się od: 1,2,3,4,5,6,7 (dla banków i instytucji kredytowych); – CC AA – cyfrowy wyróżnik banku składający się z pierwszych czterech cyfr dla banków spółdzielczych; – AAAA AAAA – to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, na jego podstawie określa się w jakiej instytucji konto jest prowadzone; – BBBB BBBB BBBB BBBB – ostatnie 16 cyfr numeru konta bankowego jest zarezerwowane dla numeru identyfikującego rachunek klienta w banku, choć są one bezpośrednio przyporządkowane do danej osoby, tym niemniej, na mocy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych na podstawie tego numeru nie można określić tożsamości posiadacza konta. Co ważne, na podstawie numeru rozliczeniowego banku (AAAA AAAA) można dotrzeć do lokalizacji oddziału banku prowadzącego dane konto. Jak wykorzystać taką informację w praktyce? Podczas dokonywania zakupów przez internet można, na przykład, zweryfikować czy lokalizacja podana na stronie sklepu jest adekwatna do numeru rozliczeniowego banku.

Jaka jest różnica pomiędzy NRB, a numerem IBAN?

NRB to skrót oznaczający numer rachunku bankowego, jest to schemat obowiązujący na terenie Polski i określenie to odnosi się do numerów kont osobistych prowadzonych przez banki w Polsce. Natomiast skrót IBAN pochodzi od słów International Bank Account Number i oznacza on międzynarodowy numer rachunku bankowego. Numer IBAN jest niezbędny do wykonywania przelewów i innych operacji finansowych na konta zagraniczne. Warto wiedzieć, że polski numer konta bankowego nie podlega praktycznie żadnym zmianom, podczas przelewów zagranicznych, ponieważ polskie numery rachunków bankowych są w zupełności zgodne ze standardami IBAN. Aby utworzyć numer IBAN na podstawie numeru rachunku osobistego NRB wystarczy przed numerem konta dodać dopisek PL. Więcej informacji znajdziesz na finansowyraj.com.pl.

Środki ostrożności

Znając liczbę cyfr w numerze konta i znaczenie poszczególnych z nich warto także zwracać szczególną uwagę na dokładne wpisywanie ich, podczas dokonywania różnych operacji finansowych. Choć, w razie pomyłki co do adresata środków, powinny one zostać zwrócone nadającemu przelew, w większości przypadków procedura ta jest bardzo powolna. Inną ważną kwestią jest ostrożność podczas przeklejania i kopiowania numerów kont bankowych. Istnieją rodzaje złośliwego oprogramowania tworzone w celu zmiany tego ciągu cyfr. Po wklejeniu numeru rachunku sprawdźmy więc czy cyfry się zgadzają.