goldcentrum.pl

goldcentrum.pl – biżuteria, finanse, uroda

największe banki na świecie
Marketing

Jakie są największe banki na świecie?

Z pewnością każdy człowiek zna pojęcie banku i wie, jakie usługi oferuje taka instytucja. Wybierając odpowiedni bank, zwłaszcza, gdy zamierzamy powierzyć mu dużą kwotę pieniędzy, kierujemy się przede wszystkim wysokością stóp procentowych. Jednak przed wybraniem odpowiedniej instytucji, należy sprawdzić jej pozycję na rynku i wiarygodność. Warto zatem porównać banki na podstawie międzynarodowych danych. Jakie są więc największe banki na świecie?

Podstawa oceniania banku

Ogólnoświatowe rankingi instytucji bankowych opierają się na kilku parametrach. Najważniejszym z nich jest suma aktywów banku. Jest to łączna wartość wszystkich monetarnych obiektów, a także kapitał pieniężny, na który składają się środki własne banku, pożyczki międzybankowe, pieniądze deponentów, a także środki otrzymane w ramach emisji obligacji. Ponadto bierze się pod uwagę takie czynniki jak obrót, liczba oddziałów i ilość pracowników. Na tej podstawie systematycznie opracowywane są rankingi największych banków świata.

Największe banki świata

Według najnowszych danych, prym na rynku bankowym wiodą Chińczycy, bowiem banki chińskie znajdują się na czterech pierwszych miejscach rankingów. Pierwsze miejsce zajmuje Industrial and Commercial Bank of China, a kolejne: China Construction Bank Corporation, Agricultural Bank of China oraz Bank of China ltd.Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo duży roczny wzrost gospodarki i produktywności w Chinach. Nadmienić należy, że są to banki z długą tradycją, bowiem Bank of China ltd, powstał w 1912 roku. Na kolejnych miejscach rankingu znajdują się banki japońskie, amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Największy amerykański bank obecnie to JPMorgan Chase, plasujący obecnie na pozycji szóstej w rankingach. Co ciekawe, według niektórych ekspertów, bank ten powinien zajmować miejsce drugie, jednakże jego stan aktywów chińskich banków jest oceniany inaczej.
Zwrócić uwagę należy na fakt, iż na liście nie znajduje się obecnie żaden polski bank. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak stan gospodarki i jej wzrostu. Posiłkując się innymi rankingami, dotyczącymi polskich banków, stwierdzić należy, iż największym polskim bankiem, już od wielu lat jest PKO Bank Polski, jednakże nie może się on równać z największymi bankami na świecie.

Jak widać, największe banki świata znajdują się w krajach wysoko rozwiniętych, które cechują się bardzo wysokim wzrostem gospodarczym. Jest to znaczące szczególnie dla ogromnych przedsiębiorstw i inwestorów. Przeciętny człowiek zazwyczaj deponuje pieniądze w mniejszym banku.